Skipavika – en havn for framtiden

lokalisert i et svært trafikkert område i Mongstad havnebasseng. Her tar vi i mot serviceoppdrag på skip og rigger, lagrer og vedlikeholder utstyr. Skipavika er en maritim klynge, midt i det offshorerelaterte smørøyet. Bedriftene som etablerer seg her vil utfylle hverandre.

Lokasjonen – med kort vei til Mongstad, Florø og Bergen – er godt egnet for våre satsingsområder. Landarealet er på 400 mål og vi har 1,5 km strandlinje til kaiareal.

Skipavika – a port for the future

Localised in an area with heavy traffic in the Mongstad basin. We offer service, maintenance and storage towards offshore installations and vessels. Skipavika is a maritime cluster in the offshore related bulls eye. Companies will be established here on a complementary basis.

The locasion – with short distance to Mongstad, Florø and Bergen – is very well suited our business targets. The total area is ~ 100 acres large, with a 1,5 km shore line.

Kontakt / Contact

Skipavika Terminal AS
Sandevegen 631,
5977 ÅNNELAND

Daglig leder / Managing Director
Lars Hellandsjø
T: +47 917 42 950
E: lars@skipavika.no