Oppføringer av

West Hercules

WEST HERCULES fortøyd ved kai 4B den 13/10 2016 – se drone filmen her

WEST HERCULES moored at quay 4B on Oct 13 2016 – filmed with a drone

Drone film by © JORDDAL LUFTFOTO

Songa Dee

SONGA DEE ankret opp nord for kai 6 den 6/9 2016 (til venstre på bildet)

SONGA DEE anchored north of quay 6 on Sep 6 2016 (far left in picture)